top of page

Læs flere samlede notits (tanker)


Publiceret 2021-01-09Livet, ledelse/virksomheder/forandringer, har op og nedture – nogle større, andre mindre – for nogen alene mindre.


Tænk på at en nedtur kan give mulighed for en hurtigere og stærkere optur – hurtigere end for dem der bare har kørt videre ’as usual’


Fysikken beviser, at en ’bølgedal’ kan give større kraft end den lineære vej.


Der skal komme en tid hvor vi er på vej opad igen. Vi glæder os alle så meget at det bliver et knald uden lige.


Vi vil kramme, vi vil kysse, vi vil feste – vi vil arbejde sammen og på tværs, som det aldrig er set før!


Vi er blevet klogere og medarbejdere har vist deres værd – de har lært at påpege og fremsætte ønsker, om fornuftigheder, der vil være til gavn for alle.


Den korteste vej til et mål, er ikke altid ønskværdigt – der kan være større læring og stærkere forankring, ved udfordringer der skaber medarbejderinvolvering og bredere deltagelse.


Engagement fra ALLE niveauer, gennem ALLE ’siloer’, giver det bedste resultat.


Balancering af ledelse/virksomhedsdrift/forandringer, er som at køre på cykel, det drejer sig om at trampe i pedalerne, ellers falder man af.


Gå sammen om en ledelsesstrategi, der involverer de fleste – hellere end de få og led gennem tillid, åbenhed og ærlighed, grænsende til kærlighed, hvilende på fast- og bestemthed. 


Publiceret 2021-01-06META* UDSAGN.


»De der har et nysgerrigt og positivt livssyn, lever længere – tror jeg«


Om at forbedre – og at komme videre.


Øv dig i at gå fra det fastlåste til det udviklende.


DE FASTLÅSTE BRUGER OFTE UDSAGN SOM:


- det får vi ikke lov til …

- det har andre prøvet før os …

- det er der ikke budget til …


DE UDVIKLENDE, SVARER DERTIL:


- hvad ville det værste være der kunne ske, hvis vi …

- hvad specielt skulle forhindre os i også at prøve …

- hvor stort skal budgettet være, for at …

- etc.


PRØV DET – »VI VIL SÅ GERNE HAVE DU BLIVER LIDT LÆNGERE«


*META er græsk og betyder noget der ligger over – frit oversat – dybere spørgsmål (ord/ sætninger), der er mere forpligtigende og lettere bringer noget videre (afkræver en tankerække/ refleksion/ forpligtiger). 


Publiceret 2020-12-27SYGEFRAVÆR + – = KVALITET I LEDELSE?


Længere tids fravær – koncentreres det ofte fra samme afdelinger, hos samme ledere?


Der er virksomheder, hvor længere tids sygdoms-/ fraværsperioder, koncentreres fra én enkelt eller få afdelinger, uden at topledelsen griber ind!


HVEM HAR-/ TØR TAGE ANSVARET? – ER DET RIMELIGT AT LADE DET VÆRE USAGT?


Er det tid, at ledelsen sætter udfordringen på dagsordenen?


 1. Etablerer en styregruppe.

 2. Udarbejder et program, indeholdende HVAD/ HVORDAN/ HVORFOR.

 3. På dagsordenen til hvert ledermøde.

 4. TRÆNE i- og begynde at gennemføre 1:1 MEDARBEJDERSAMTALER (med krop i).

 5. TRÆNE lederne og yde støtte, specielt til de berørte (udsatte) ledere, i at gennemføre KVALITETSSAMTALER og at kunne spotte, begyndende ’sygdomssymptomer’ og henvise til specialister (brug filosofien i TWI).


(Er det ikke i arbejdstiden, mennesket tilbringer sin mest friske og aktive del af livet? … er det så ikke her, virksomheden bør gå tæt på og hjælpe?).


DER ER MASSER AF PENGE AT SPARE-

OG DER ER MASSER AF MEDMENNESKELIGHED AT PRÆSTERE. 


Publiceret 2020-12-20

»Farvel og tak til dem der rejser« Flere og flere topledere siger held og lykke og tak, når en afholdt medarbejder rejser! Det er simpelthen for gammeldags at blive sur/ lukke af. Måske har virksomheden været god til at spotte og fremelske (træne) talentet og måske, har I ikke været i stand til (lige nu), at finde et arbejdsområde, der har kunnet udfylde de ’hastigt’ styrkede kvalifikationer som medarbejderen har opnået. Måske er det blevet en trend hos jer, at I er gode- og i stand til, hurtigt at coache (træne) medarbejderne frem til nye udfordringer. I vil have skabt en kultur der automatisk vil medføre, at nye i job vil lægge sig i selen, for hurtigt at komme på niveau. Vend kajakken og bevar kontakten – der kan komme en dag, hvor medarbejderen vil vende tilbage til ’et sted hvor der var godt at være’ – i en udvidet stilling.


 


Publiceret 2020-12-07


Produktionsfejl? – »bliv millionær på en nat«


SPAR PENGE, ved at træne medarbejderne til …


 1. Først at sammenkalde holdet og ‘spørge publikum’ – mange er tilbøjelig til straks, at ringe til en driftsansvarlig, inden de har spurgt blandt kolleger, hos hvem, der ofte er svar.

 2. Træn medarbejderne til øjeblikkelig, at indlede et systemisk problemløsnings-indsats 24/7 (f. eks. ‘fiskeben’), der kan (skal) fortsættes med yderligere ‘involverede’ deltagere på daghold.

 3. Det skal blive en kultur, at medarbejderne involveres i det der ligger bagved selve produktions flowet (udarbejd en eskaleringsplan).


… det er guld vær, at etablere et fejlfindings/ løsnings-mindset (kultur), hvor medarbejderne 24/7, selv begynder og tænke over løsninger (forslag til forbedringer).


(SPAR FLERE PENGE – minimer driftsproblemer – begynd TPM og lad ‘guld-smeden’ træne operatørerne, i opgaver der ligger mellem en teknikers og operatørs almindelige job (MINIMER TILKALD).


Nedenfor viste leder trænerkort (Problemlæsning), må frit kopieres i oprindelig typografi og layout.

Problemløsning 90X130 (1)
.pdf
Download PDF • 1.06MB


 


Publiceret 2020-11-27


TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM*).


TPM ER OM:

 • Udnyttelse af- og stabile procesanlæg – mindre nedetid (brug alles kompetencer).

 • Driftsstabilitet (dokumentation/ VIDENSDELING/ TRÆNING).

 • Kvalitet og leveringsoverholdelse (helheds procesforståelse).

 • Vedligeholdsomkostninger (havari/ reparation/ SMED**).

 • Anvendelse af ALLES KOMPETENCER (operatøren udfører andre opgaver).


Bring alles ’skjulte’ viden til overfladen og gør den til allemandseje.


DET ER OM:

 • Dokumentation og vidensdeling (videretræning til flere (operatører).

 • At de faglærte, selv skal udføre- og træne operatører i at udføre opgaver, der er mellem en tekniker og operatørers almindelige arbejdsområde.


Sæt en styregruppe med ejer (øverste leder), en driver ++ og udpeg et afgrænset område.


Mange tør ikke gå i gang, kan ikke overskue det og frygter for ’omkostningstung’ investering (tid/økonomi).


MANGE TAGER FOR STOR EN BID AF ELEFANTEN.


TYPISKE FEJL – MANGEL PÅ: Vision, stærk styregruppe, intern markedsføring, fejring af små succes, ’italesættelse’ (taleblad/ træning (’håndtering af en utilpasset kollega) og feedback til manden på gulvet’.


Ret ALTID kredit*** til derfra hvor det kommer - FREMHÆV MEDARBEJDERNES INDSATS. Som leder, må du gerne går foran, bare du holder dig lidt i baggrunden.HJÆLP? – ANSÆT EN PRODUKTIONSINGENIØR-PRAKTIKANT.


*TPM: Oversat fra engelsk-Total produktiv vedligeholdelse er en metode til fysisk aktivforvaltning med fokus på vedligeholdelse og forbedring af produktionsmaskiner for at reducere driftsomkostningerne for en organisation.


**SMED oversættes med “Single Minute Exchange of Dies”. På dansk betyder det, at vi kan få alle omstillingstider ned på et ét-cifret minuttal – eller under 10 minutter.


***Kredit synonymer: Godkendelse, ros, ære, merit, anerkendelse, henvisning, agtelse. karakter, omdømme, skøn, navn, agtelse, henvisning, stående, position, rang, prestige, anseelse. tro, tillid, tiltro, troværdighed. 


Publiceret 2020-10-26

»Spænd ben for perfektionismen, så den ikke spænder ben for dig«

Perfektion kan medføre en nagende selvkritik, der kan betyde at der bruges længere tid end ‘nødvendigt’ til at nå frem til et resultat (udvikling/ forbedring) – det kan i værste fald være så udmarvende, at din egen kritik kan medføre stress.

Ved at spænde ben for- og sparke din selvkritik til side, styrker du både dit fysiske og mentale helbred.

Ofte vil din perfektionisme være ukendt for dig selv, men kendt af andre. Derfor kan det være en fordel, at hente hjælp hos en du har tillid til – en dygtig leder, der er god til at gennemføre 1:1 samtaler/ feedback.

Øv dig i at undgå selvkritik og nå frem til en overbevisning om, at ingen andre er fejlfrie og at udvikling/forbedring, ofte sker gennem hurtige, korte planlagte igangsatte forsøg – præcis som forskning – vi har et hovedmål – vi tænker ‘en lille bid’ af et delmål – vi igangsætter ‘bidden’ – vi ser resultatet – vi korrigerer – vi tænker ‘en ny korrigeret bid’ af delmålet etc.

Vær bevidst om dit tanke/handlingsmønster – skriv en negativ/positiv liste – øv dig i ‘jeg er/det er godt nok nu’ – accepter- og lær af fejl – slip din kontrol – hvornår bliver jeg TILFREDS?/MERE AF DET.

Din overbevisning vil over tid ændres til, at friere tøjler og mere ro/tro kan føre til:

- INGEN UDVIKLING/FORBEDRING, UDEN SELVACCEPT OG FEJL


 

Publiceret 2020-10-15

TAKNEMMELIGHED

Ved at vise taknemmelig i hverdagen, styrker du dit eget fysiske og mentale helbred og du bliver mere modstandsdygtig over for stress.

Som mennesker er vi mere tilbøjelige til at se på det negative omkring os.

Øv dig på at udvise taknemmelighed overfor dine medmennesker (familie, venner, medarbejdere og kolleger).

Undgå blot at sige »det gjorde du godt« – brug mere fylde, ved f.eks. at dele en tilbagemelding op i 3 kraftfulde dele:

 1. Beskriv først og konkret, hvad det var personen gjorde.

 2. Anerkende den indsats, det tog dem at gøre det.

 3. Endelig, beskriver du specifikt, hvilken indflydelse det de gjorde, havde på henholdsvis virksomheden, afdelingen, personen selv og hvordan det rørte ved eller gavnede dig.


Du vil øjeblikkelig kunne mærke den kraftfulde effekt din tilbagemelding har og straks kunne aflæse, pågældendes reaktion i ansigtsmimikken (det åbenbare nonverbale udtryk i ansigtet - det du ikke umiddelbart kan styre).


Øv dig overalt – flere discipliner kan øves i fritiden, øv dig på borgere der ikke kan komme efter dig, der hvor det ikke gør noget, når du træder ved siden af … for det gør du.


Når du føler dig komfortabel, begynd da øvelse på dine medarbejdere – mærk og stræb videre efter det sublime.


AMATØRER ØVER SIG SJÆLDENT ...

– PROFESSIONELLE ØVER SIG HVER DAG!


 


Publiceret 2020-06-26

I 2020 OPDAGEDES DET, at ved at vaske hænder og legetøj (remedier), i daginstitutioner, reduceres sygedage hos personalet! VI ER MANGE DER SYNTES, AT DER I DE SIDSTE ÅR, HAR SKULLE GØRES MERE RENT I OFFENTLIGE INSTITUTIONER! DET ER DA EN ØJENÅBNER PÅ SÅ MANGE OMRÅDER! Hvor gode har vi egentlig været, ’medens vi havde det godt’, til at forske i alternativer – at lytte til ønsker fra medarbejdere – og forske i udvikling … SE LINK - https://lnkd.in/dhFbEAy


 

Publiceret 2020-06-01

RACEDISKRIMINATION – Med et erhvervsliv, hvor mange ansatte er af anden etnisk herkomst, må vi være med til at signalere modstand, mod diskriminering og overgreb – DET MÅ IKKE TOLERERES! Det har været udbytterigt at have været ansat hos Haldor Topsøe A/S, Frederikssund, hvor der var ansat op imod 29 forskellige nationaliteter og henved 20 procent af medarbejderne, var af anden etnisk herkomst. At samarbejde med denne mangfoldighed af medarbejdere, har givet et kolossalt udbytte, såvel erhvervsmæssigt som kulturelt. »DU ER IKKE ET HELT MENNESKE, HVIS IKKE DU HAR EN VEN, AF ANDEN ETNISK HERKOMST«


 

Publiceret 2020-05-21

Grib knoglen og ring til dem du vil lege med – de vil gerne. I 2009 var jeg ’udsat’ for en progressiv, dynamisk, initiativrig og fremadstræbende produktionschef, der hurtigt blev fabriksdirektør. Han ville det der – han ønskede, at vi ændrede vores operatør-træning, fra klasserums-undervisning (KL-UV) til TWI-træning. Han klaskede bogen, Toyota Talent på mit skrivebord og spurgte, om jeg ville skrive et oplæg om forskellene/ udbyttet ved ’KL-UV’ versus TWI-træning. Jeg læste bogen/googlede (grabbede, gratis) alt om TWI, udarbejdede et oplæg, der beskrev TWI/ HVAD–HVORDAN–HVORFOR. Dokumentet dannede grundlag for, at ledelsen smed en ’håndgranat’ i KL-UV´s ’lærerværelse’ og besluttede TWI-træning. Bogen blev læst til niveau kan udenad og samtidig ringede jeg til LEGO og NOVO, om hvem jeg havde læst, at de ligeledes var i gang med Training Within Industry (TWI) – og spurgte, om de måtte lege med mig. Det førte til et godt og uformelt samarbejde, der medførte hyppige erfaringsmøder, med konkret udveksling af TWI-værktøjer og sågar trænerudveksling på egne TWI-træner-kurser. 25 års erhvervs-undervisnings-erfaring gjorde det – FRA ’KL-UV’ TIL TWI, DER BLEV TRÆNET UD GLOBALT (DK/USA/ KINA).


 

Publiceret 2020-05-1

Flere erhvervsledere investerer i en række ledelses- og personlighedsudviklende bøger.

Undersøgelser viser, at det langt fra alle der bliver læst.

En leder havde en stak og bemærkede, der var isat en række post-it, og slog op på den første, hvor der stod – lidt i det gamle købmandssprog –

HVAD SKULLE DER VÆRE?)

»JO TAK, JEG VIL GERNE SE PÅ EN VIRKSOMHEDS-INNOVATION – SÅ GERNE, HVOR MEGET VIL DU INVESTERE?«

Virksomheder der viser ægte personlighed, opnår succes. De har lagt ’blod, sved og tårer’ (metaforisk) i at nå deres ønsker.

De vidste, at det ofte kræver ekstra arbejde, mere tankevirksomhed og mere end et ’fælles fodslag’.

Det kræver egen og- medarbejderinvolvering.

… og det kræver, at lederne udover deres faglige ansvarsområde, kan lide- og holder af mennesker –

Det er den nye ’trend’, som jeg tror holder ved –

DET, AT KUNNE LIDE MENNESKER – AT KUNNE LIDE AT ’FORSKE’ I MENNESKER - OG GLÆDES VED/SE, DEN UDVIKLING DU KAN VÆRE MED TIL AT FORME, VED AT SKABE RUM FOR …!

MEDARBEJDERE- OG DIG SELV, UDVIKLES I ET TÆT OG TRYGT SAMARBEJDE.


 

Publiceret 2020-04-24

BEGYND I TOPLEDELSEN, med at udarbejde en projektbeskrivelse, der indeholder en kommunikations- og samarbejdsform, der kan danne grundlag for forbedringer.

Begynd i jeres egen kultur, skab læring og benyt lejligheden til at etablere en ny samarbejdsform, der involverer alle faggrupper, gerne med forskellige holdninger til forandringer, på tværs af afdelinger og divisioner, med positive elimineringer af ‘siloer’, der over år, vil vinde udbredelse.

»Ledelse er opnåelse af resultater sammen med og igennem andre- og målet med kommunikation, er det svar du får«

INVOLVER ALLE LAG i organisationen. Selv om det kan vare længere tid end hvis topledelsen selv bestemmer, vil der være større udbytte på længere sigt, ved at indhente den massive viden der kan bringes til overfladen og danne grundlag for forbedringer.

Erfarne ledere skal selvfølgelig selv deltage, ved at samarbejde om at forme den nye adfærd, lige fra starten. Det betyder at medarbejderne vil tro på, at der er en reel forandring undervejs.

Under forbedringsprojekter, kan det være nødvendigt at åbne døren for uformelle løsninger. Vær opmærksom på at selv om formelle strukturer er anvendt, kan en gammel kultur forsinke eller ødelægge en plan. Lad derfor formelle og uformelle løsninger arbejde sammen.


 

Publiceret 2020-04-24

Måske har du i denne corona tid, tildelt mere tid til den enkelte medarbejder end du tidligere har gjort. Du har læst masser af artikler om ’distance-ledelse’ og har efterlevet forslag herfra. I virkeligheden, har du måske ’vist dig’ mere for medarbejderen, end du nogen sinde tidligere har gjort?

 • ’DU ER GÅET PÅ GULVET’

 • JA, DU HAR VÆRET HELT HJEMME HOS DINE MEDARBDERE PRIVAT

 • … SET HUNDEN OG MØDT BARNET

 • DU HAR SPURGT TIL HVORDAN DET GÅR

 • DU HAR SPURGT OM, HVORDAN DU BEDST KAN HJÆLPE

 • ... OG MÅSKE, HAR DU OGSÅ FÅET EN HELT PERSONLIG FAMILIE-OPLEVELSE

 • DU HAR OPLEVET GLÆDE HOS MEDARBEJDEREN FOR DIT ENGAGEMENT

 • FOR NOGEN NYT, BÅDE FOR MEDARBEJDEREN OG LEDEREN SELV!

Alle sammen skills (empati), som en leder skal have i sit leder-klædeskab og være ’sprunget ud fra’

47 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page