top of page

TWI2100 - 'HVORFOR'

Reducer antal trænere og selve træningen, MANGE, MANGE GANGE.

»VI GÅR FRA 1:1 TRÆNING

TIL 1: MANGE TRÆNING«

Mange mellemstore- og store industrivirksomheder, har gennem flere år, anvendt klassisk TWI og er udfordret på tid.

 1. Tiden er til det nu ...

  • Alle har prøvet at søge læring via video-træning på internettet

 2. Medarbejderne efterspørger det​ selv

  • Et ønske fra medarbejdere har allerede ført til en række mere eller mindre strukturerede videooptagelser af  arbejdsprocesser

  • Der er ønske om et mere moderne og fleksibelt træningsprogram, der tilgodeser den enkeltes læringsstile
   (hvor, hvornår og ikke mindst, 'for de hurtige'- og ved genopfriskning - SCROLLING!)
 3. En undersøgelse fra 'Gartner' (Market Guide for Corporate Learning’ - Published 1 November 2021), fortæller blandt andet:

  1. at medens der ses lommer af interesse i nyere vidensdelings-områder, som f.eks VR og LRS, er der stadig minimal markedsadoption af disse løsninger.

 

TWI2100 er et supplement til en allerede eksisterende TWI-organisation, eller til virksomheder med en i forvejen stærk træningsorganisation.

Principperne for opbygning af træningsvideoer og elevens efterfølgende præstation af det tillærte, følge standarderne for TWI/ JBS/ præstationsvisning- og proceskonfirmering.

Vi har adopteret det ekstremt stærke fra JBS (TWI) – at beskrive sætningerne (manuskriptet) i bydeform (som ordre) – altid med en forklaring om HVORFOR. Menneskers hjerne søger en forklaring (HVORFOR).

 

Vi hjælper ved udarbejdelse af en plan for kombinationen 'lær-selv/ 1:1' - lærings/ træningsdybden/ medarbejder-præstations-vurdering af arbejdsprocesserne:

HØJKRITISK - KRITISK - ALMINDELIG 

 

Hvilke der kræver fuld klassisk TWI-træning - eller alene video 'selv-træning', med afsluttende præstation for TWI-træner- eller teamleder, fagperson, i organisationer hvor der ikke er TWI.

revisor
Statistisk beregning


INVESTERING:

Et simpelt

regnestykke,

som det ser ud

hos mange ...

 

UDFORDRINGER

Et simpelt regnestykke til refleksion

125 medarbejdere med 400 separate opgaver der skal trænes.

Hver opgave tager 10 minutter for en færdigtrænet medarbejder.

1:1 træning tager 30 minutter.

Mindstemål: 10 trænede elever i hver opgave (= 2 medarbejder per hold,
ved 5 skiftehold).

Tidsforbrug til at nå målet i ”år 0” hvis vi starter med 10 100% færdigtrænede:

 • 400 opgaver x 10 medarbejdere x 30 minutter = 1.200.000 minutter = 2.000 timer = 333 intensive dage
  af 6 timer for træner og elever =
  667 dagsværk i alt.

Medarbejderomsætning på 10% (= 10 med 1/10 kunnen og 1 med 100% kunnen).

Gentræning: (40 opgaver x 10 elever + 400 opgaver x 1 elev) x 30 minutter = 24.000 minutter = 400 timer = 67 dage for både træner og elev = 133 dagsværk i alt.

Spar 80% af trænernes tid og få et stabilt og robust resultat i morgen og næste
år, og ….

præstation af træning.jpg

HVORFOR TWI2100
i Industriområdet

Virksomheder der anvender klassisk TWI, opnår hurtigt effekt, ved anvendelse af TWI2100

 1. Benyt jeres stærke trænings-organisatoriske erfaringer og overfør det bedste til TWI2100

 2. Spot et hold kommende 'video-producere' - I har dem i blandt jer

 3. 'Selv-træning' kræver ikke altid en træner - og ikke altid et proces-apparat.

»KEEP IT SIMPLE«

... se beskrivelse  af vores TWI2100

præstation af træning.jpg
COLOURBOX26394856.jpg

HVORFOR TWI2100 hos SMV

Mange små og mellemstore virksomheder (SMV), finder det ikke overkommeligt at gå i gang med det omfattende TWI-program. De har udfordringer i forbindelse med træning af medarbejdere.

 1. De vil som alle andre høste et stort udbytte ved anvendelse af video-træning

 2. De har et nært kendskab til medarbejderne og såvel hos dem, som hos andre, findes der også medarbejdere med 'video-skills'

 3. Find dem og vi (TWI2100), kommer og hjælper

 

»KEEP IT SIMPLE«

... se beskrivelse  af vores TWI2100

HVORFOR TWI2100 
i Sundhedsvæsenet

Det er ikke nyt i sundhedsvæsenet, der har anvendt videooptagelse af arbejds-processer i en række år.

 • De har oplevet effekten af at medarbejdere - og patienter, kan ’selv-træne’ – HVOR SOM HELST OG  NÅR SOM HELST – 24/7

 • Processerne er ofte forskellige og ikke optaget efter ’standarder’

 • I visse tilfælde kan videoerne være længere end nødvendigt og med megen forklaring og ’person-fremtræden'

 • Ofte er det 'specialister' fra HR-afdelinger der optager - og flere gange med ekstra udstyr

»KEEP IT SIMPLE«

... se beskrivelse  af vores TWI2100

COLOURBOX35725269.jpg
COLOURBOX13959377.jpg

HVORFOR TWI2100 
i Serviceområdet

For en lang række virksomheder, indenfor serviceområdet, er det oplagt at nyde gavn af trænings-videoer.

 • Mange ens opgaver, mange medarbejdere, i mange forskellige virksomheder, der arbejder på mange forskellige tidspunkter.

 • TRÆNING – HVOR SOM HELST OG  NÅR SOM HELST – 24/7.

 • Høj medarbejderomsætning – HURTIG 'ONBOARDING' OG EFFEKTIV TRÆNING 

 • Flere medarbejdere af anden etnisk herkomst – VORES VIDEO-REDIGERINGSPROGRAM, HÅNDTERER MANGE SPROG

»KEEP IT SIMPLE«

... se beskrivelse  af vores TWI2100

- i går
- i dag
- i morgen = TWI
2100
- og i overmorgen

Medarbejderne ønsker et mere fleksibelt træningsprogram - et, der bedre tilgodeser

deres læringsstile.

Flere steder er de selv gået i gang med videooptagelser.

De er i blandt os - youtuberne og influenserne - dem der er 'født' med en mobiltelefon i  hånden - det går 'saft-susende' stærkt.
De videooptager og redigerer konstant.

Og nej, vær helt tryg, TWI2100 foregår i et lukket system.

twi2100WHITE.UK.II.jpg
bottom of page