top of page

Kursusbeskrivelse
VIDEO-PRODUCER

Vi har  'TWISTED' TWI og tilbyder at træne et hold, der bliver jeres egne producere.

Medarbejderne dokumenterer selv arbejdsprocesserne (TWI), videooptager, redigerer
og udgiver træningsvideoer.

Opnå kæmpe fordele, ved, at der ikke altid er en træner til stede - og ikke altid et proces-apparat til rådighed - medarbejderne træner i rådighedstid i arbejdstiden.

Om kurset

TWI2100 er et moderne og medarbejderdrevet træningsprogram, der reducerer antal trænere og selve træningen, mange, mange, gange.

Programmet er bygget op, omkring filosofien fra det anerkendte træningsprogram, Training Within Industry (TWI).

Programmet er enkelt og absolut tilgængeligt.

Deltagerne trænes i at dokumentere procesforståelse (procesflow) og arbejdsprocesser, gennem jobopdeling, videooptagelser og redigering, af egne arbejdsprocesser.

TWI2100 anvender et simpelt videoredigerings-program, der er sikkerhedsmæssigt auditeret og anerkendt, til placering som cloud-baseret eller en end-user installation på PC.

Formål

Formålet er gennem medarbejdere at effektivisere træning, ved anvendelse af enkel og standardiseret videooptagelse, i kombination med læringsfilosofien fra TWI.

Mål

Målet er, at deltagerne trænes i selv at kunne dokumentere arbejdsprocesser. Fra global procesforståelse (procesflow) til detaljerede arbejdsprocesser, efter filosofien i TWI og gennem videooptagelse at kunne redigere og uploade træningsvideoer.

Forløbet

For at dække alle aspekter af træningsprogrammet,
er kurset opdelt i fire hoveddele:

  1. Om læring

  2. Dokumentation af arbejdsprocesser og procesflow

    1. Job opdeling – fra generalist til specialist – fra helheder til detaljer (fra det kendte til det ukendte)

  3. Mestring af videoredigering

    1. Optagelse, redigering til upload i træningsplatform

  4. Praktik

    1. Virkelighed

Pædagogik og varighed

Kurset tilstræbes gennemført med 60% teori og 40% praktik. Deltagerne sammensættes i ’trænings-videogrupper’ á to og to og modtager en introduktion, teori – fra øvelse gennem cases, på procesflow og arbejdsprocesdokumentation, til virkelig videoproduktion.

Kurset gennemføres med 3 sammenhængende dage, hvorefter deltagerne i en aftalt periode (f.eks. 14 dg.), inden 4. dagen, gennemfører opgaveløsning i grupperne, af maksimum 3t. (aftales).

Konsulent model

TWI2100 vil som leverandør være overbevist om, at et projekt hos kunden virker. Der skal derfor drøftes rådgivning (coaching/ lederforløb, efter model) i forbindelse med levering af vores ydelser.

Vi tror ikke på, at forandringer behøver at skabe modstand – vi ved, at en undren hos medarbejdere kan opstå, når noget ikke kan falde på plads – vi ved yderligere, at medarbejderinddragelse, lederengagement og intern markedsføring er afgørende for succes.

... kontakt os, for et uformelt møde

... se eksempel - kom godt i gang

bottom of page