top of page
t-c.twi21-LOGO.jpg

Om ThraneConsulting og stifteren

ThraneConsulting (t-c.dk)

t-c, blev etableret 19. april 2016 og har primært koncentreret sig om ydelser indenfor Training Within Industri (TWI) og Lean.

Nu koncentrerer vi os om vores moderne TWI2100 træningsprogram, hvor vi træner et hold video-producere hos virksomheden, sådan at de selv bliver i stand til at dokumentere, video-optage, redigere og udgive træningsvideoer

Der er 3 væsentlige grunde til at vi udkommer med tilbud om træning af video-producere

  1. Tiden er til det - alle har i dag prøvet at hente læring fra internettet

  2. Medarbejdere i industrien er begyndt at efterspørge video-træning og flere har selv prøvet

  3. Stifter af t-c.dk, har arbejdet professionelt, i 3 år med video-produktion af arbejdsprocesser, efter TWI-konceptet.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Min historie
Efter 14 års ansættelse hos den førende forsknings- og

katalysatorproduktionsvirksomhed, Haldor Topsøe A/S,
Frederikssund (nu TOPSOE) har jeg 2016 opsagt og
fratrådt en god stilling, hvor jeg senest har været
konsulent i HR-afdelingen og forinden da, 8 år i LEAN
afdelingen. De første ansættelses år, har jeg henholdsvis
været tilknyttet direkte stabsfunktionen, med ansvar for

produktions-instruktør træning og 

fra 2010 TWI-træning m.m.

 

Inden ansættelse hos TOPSOE, har jeg været leder, gennem 12 år af HK forbundets IT kursusvirksomhed,
Modul Data og parallelt et personligheds- og lederudviklings kursus center, hvor jeg tiltrådte efter 5 år som konsulent i HK, med blandt andet teknologisk udvikling som specialeområde - og videre, i en periode, salgs-markedschef i ICL-data, Ballerup.

 

Jeg har en fortid som IT medarbejder i henholdsvis 7 år på Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk og 3 år i IT-afdelingen hos Burmaister & Wain i København. Endelig har jeg været 4 år i flyvevåbenet med arbejde indenfor radarteknik.

 

Jeg er autodidakt og har igennem mange år, som det væsentligste, gennemgået en lang række kursusprogrammer i personligheds, organisations- og lederudvikling, herunder flere ugers pædagogikum, Neuro Lingvistisk Programming (NLP), samt virksomheds, samfunds- og nationaløkonomi m.m.

Jeg tilstræber at være en stærk COACH, der ved sin tilstedeværelse, formår at fremelske det essentielle i det enkelte menneske, uden selv at blive forbrugt - som en katalysator (TOPSOE), der ved sin tilstedeværelse formår at øge en kemisk proces uden selv at blive forbrugt.

... Jeg har prøvet det før

14 års erfaring indenfor industrien og tidligere, 12 års erfaring med implementering af store forandringsskabende træningsprogrammer, i samarbejde med beslutningstagere inden for store offentlige organisationer, spændende fra træning af 150 sygeplejersker, træning af en række kommuners og statsinstitutioners instruktør-hold, der efterfølgende skulle hjem og træne deres flere hundrede kolleger
efter de ny-tillærte kompetencer. Endelig, erfaring fra 2010, indenfor industri og træning af  henved flere hundrede medarbejder, heraf  en lang række topchefer - GLOBALT!

... mere historie
»det handler alt sammen om mennesker«

Igennem 8 år, har jeg fået en uvurderlig arbejdsmarked- og uddannelsespolitisk baggrund som repræsentant i det tidligere statslige arbejdsmarkedsnævn, hvor jeg har været næstformand i forretningsudvalget, med repræsentanter fra alle arbejdsmarkedets parter, Dansk Arbejdsgiverforening,
LO, samt repræsentanter fra primærkommuner og amtskommunen.

 

Endelig har jeg gennem 4 år været formand for uddannelse og erhvervsvejledning i det tidligere Frederiksborg Amt.

 

Jeg er foredragsholder og har holdt foredrag i en række forskellige emner om arbejdsmarkedspolitiske uddannelser, teknologisk udvikling inden for administration på sygehuse, kommuner, erhvervsråd  - og senest om TWI, for flere hundrede beslutningstagere fra store industrivirksomheder, DI, DTU, MADE organisationen, erhvervsskole og tidligere undervisningsminister med arbejdsmarkedspolitisk følge, med flere.

Privat

Jeg holder af min familie, mine to sønner og svigerdøtre med tilsammen 5 børnebørn.

Jeg interesserer mig meget for mennesker og deres ageren og har fokus på, hvor lidt der skal til, for at fremelske det essentielle i det enkelte menneske – Jeg trives ved at opleve glæden hos medarbejdere,
hos hvem hvor deres kvalifikationer til alles interesse bliver foldet ud.

 

Jeg læser faglitteratur, specielt om forbedringsværktøjer- ledelse og personlighedsudvikling.

 

Jeg benytter en hver lejlighed til, flere gange om ugen, at cykle i det naturskønne Halsnæs, op og ned langs 'Biscayabugten' og er stort set hver dag rundt i Hundested havneområde.

 

Endelig er jeg vinterbader, gennem mange, mange år - før det blev moderne og hopper af cyklen, for at springe i Kattegat - alle morgener, hvor jeg ikke er på opdagelse, eller besøg, hos familie, venner eller kunder.

Portræt,BESK_ST-foto1.jpg
bottom of page