Andre ydelser
 

Jeg tilbyder en række værktøjer og træning i emner der "læner" sig op mod TWI træningsprogrammet.

 

Kontakt mig og lad os mødes om dine forventninger til dine medarbejderes opgave og situation - og jeg vil komme tilbage med et konkret program, der er i forlængelse af jeres situation.

Se EKSEMPLER på kursusbeskrivelser.

Udnyt dine medarbejderes talenter!

 

Talentprogram

 

Jeg tilbyder et program for håndtering af den uudnyttede viden der ofte er i den usete gruppe af talenter blandt operatører.

 

Til alles interesse, både for den enkelte, de håndværkere der måtte dele deres viden, pågældende afdeling og dermed virksomhed som helhed!

 

Ofte er der operatører med gode talenter, enkelte med en håndværksmæssig baggrund, smede, elektrikere eller industrioperatører, hvis kvalifikationer ikke systematisk bliver anvendt til alles interesse.

 

Spar tilkald

Lad operatørerne udføre opgaver der ligger mellem en almindelig operatør og en håndværkers arbejde, således at smeden kan fortsætte med "guldsmedearbejdet".

 

Jeg kan skabe rum for, at det bliver legalt at vidensdele hos håndværkere, således at håndværkerne kan træner de udpegede operatørtalenter, efter foruddefinerede opgaver
og systemer.

"Dogmefilm"

 

Lad dine medarbejdere selv optage deres arbejdsprocesser med håndholdt mobil kamere, hvorpå der er placeret et film redigeringsprogram

 

Jeg har fundet inspiration fra dogmereglerne, (det skal være håndholdt, på åstedet og ingen fremmed lyd m.m.).

 

Træningsstandarderne (JBS) danner grundlag som ”drejebog” og manuskript, er fra indholdet i beskrivelsen af hvordan og hvorfor, opgaven skal udføres på anførte måde.

 

Endelig er det blevet muligt, stående og håndholdt, at optage og færdigredigere en film af en arbejdsproces med mobiltelefon, "klip" og pålægning af tekst m.m.

 

Klasserumsundervisning

 

Jeg kan tilbyde etablering af et komplet "klasserums" undervisningskoncept med organisationsbeskrivelse.

 

Ovennævnte kompetencer har jeg fra min tidligere stilling, hvor jeg designede, solgte og gennemførte sådanne programmer, specielt til offentlige organisationer som, statsinstitution samt en række kommuner.

 

Konceptet har jeg med succes haft implementeret i 4 år før TWI, hvor jeg har trænet 50 instruktører "blandt midten", der efter template har udviklet 3.000 sider kursusmateriale og undervist deres kolleger.

 

Effekten blev målt ved dokumenteret cost benefit analyse og elektronisk indlæringseffektmåling på træning og inden jeg "tvistede" konceptet til TWI, blev der det sidste år gennemført ca. 1.000 kursist undervisningsdage.

»Det er ekseptionelt at se den udvikling
hos medarbejdere, der ser sine egne resultater
og mærker positiv respons, ved undervisning og træning af kolleger
«

LEAN

 

Jeg kan drive forskellige LEAN forbedringsprogrammer igennem jeres virksomhed.

 

Som tilknyttet LEAN afdeling igennem 6 år, har jeg udover mit primære opgave med TWI programmer, selv deltaget på kurser i, og efterfølgende udviklet kurser, undervist og gennemført en række LEAN events.

 

Eksempler

5S, Kaizen, KATA, T-kort, Visual Performance Management-tavler og problemløsning med flere

 

Den uformelle leder

 

Den meget spændende opgave for den uformelle leder kan være en opgave, hvor pågældende - der kan være en yngre længerevarende uddannet medarbejder, skal drive et projekt / en opgaveløsning igennem, med uddeling af opgaver, til ofte "gamle" garvede medarbejdere.

 

Hvad kan du forvente - Hvad vil de tænke -
Hvordan skal jeg gå til opgaven?

Alle sammen spørgsmål, der ofte "popper" op hos den uformelle leder

Driver, Coach, Learner eller Facilitator!

 

Alle sammen navne på indholdet i funktioner der har meget sammenfaldende kompetencekrav og typisk er vinklet til de specifikke opgaver.

 

Min erfaring har vist mig at en driver er en person der f.eks. har opgaven at drive indholdet i en A3 igennem, eller at drive en LEAN-BLITZ (hurtig indsats) igennem, medens en coach i NLP forstand, er en person der formår at fremelske det essentielle i det enkelte menneske, uden selv at blive forbrugt.

En choach, kan også være en person der har opgaven i KATA, at udfordre (coache) en Learner til, at "holde snuden i sporet" og hele tiden være skarp, hvorimod Learneren ligeledes har en opgave i KATA, nemlig at "drive" nogle små hurtige serier af forsøg, sammen med en gruppe (et hold), hvor de hele tiden skal lære af resultatet, af de forventninger de havde til et "forbedringseksperiment".
 

(KATA = yders kulturskabende progam i sin rigtige form).

 

Facilitatorens opgave kan være mere bred, idet indholdet i denne opgave kan spænde fra facilitering af problemløsning med de værktøjer der indgår heri, til facilitering af en udvikling af et kursus med flere interessenter m.m.

 

Alt sammen - noget om mennesker - noget om, i samarbejde med deltagerne, at sætte scenen og træde i karakter!

 

Sørg for din medarbejder ikke får ondt i maven!

Ofte er det medarbejdere med uformel lederrolle, der har opgaven at sørge for en effekt, af de forbedringsprogrammer ledelsen sætter igang.

 

Min baggrund er at jeg for år tilbage, har gennemgået en række NLP kurser, herunder senere flere coaching forløb. Endelig har jeg prøvet flere af rollerne i mange år i virkeligheden, såvel som jeg senest har deltaget på KATA kurser, hvilke jeg har fulgt implementeret.

 

 

KATA-driver og KATA-coach

 

Bliv skarp på den bagved liggende opgave der ligger i at udfylde disse opgaver.

 

Prøv mig

Kontakt mig og lad os mødes om dine forventninger til dine medarbejderes opgave og situation - og jeg vil komme tilbage med et konkret program, der er i forlængelse af jeres behov.

  • LinkedIn Social Icon