top of page

GENERELT OM 'HVAD'

'Hvad-delen', fortæller kort om de hovedemner vi anvender fra det klassiske TWI-program.

JOBOPDELING AF ARBEJDSPROCESSERNE

Jobopdeling er efter TWI (JBS).

Et stykke flipover papir tapes på væggen -
et sæt post-it og 
vi er i gang.

PROCESKONFIRMERING (PK)

Vi anbefaler- og anvender stadig PK, som et stærkt værktøj til at sikre vedvarende høj standard.

PROCES-FORSTÅELSE (PF)

Procesforståelse - 'klar til optagelse'.

Fra råvarebehandling til pakning.

HVAD, HVORDAN og HVORFOR,
i hvorfor, beskrives fokusområder.
Medarbejdere ønsker ikke kun udenadslære - de ønsker helheds-forståelse - det skaber tryghed og er en forudsætning, for at gode forslag til forbedringer popper op.

MOBIL TELEFON OG VIDEO-REDIGERING

Mobil telefon - 'flå den frem og gå i gang'. - Vi åbner op for et simpelt redigerings-program, der er auditeret og IT sikkerhedsmæssigt indpasset - enten som en cloud-baseret eller en end-user installation på PC i klassisk IT-struktur- med pålidelig leverandør, der har god 'performance-history' for support og vedligeholdelse af programmet.

bottom of page