top of page

Kursusudvikling - sådan


Mange virksomheder udvikler selv medarbejder-kurser. Ikke alle har forudsætninger der sikre, at målet og formålet er i sammenhænge med virksomhedens overliggende mål og visioner. Det betyder, at uskrevne målsætninger kan blive udvandede og i værste fald glemt, hvis ’udvikleren’ (træneren/underviseren) får andet arbejdsområde. Ofte kan det være en målsætning, at det er afdelingsledere der skal undervise (træne), da deltagerne, som et delmål, også skal kende (præges af) virksomhedskulturen. Der kan nemt skydes forbi disse mål, hvis der ikke er brugt tid på definition. BRUG TID PÅ AT BESKRIVE 4 VÆSENTLIGE TING: 1) FORMÅL: (STRATEGISKE NIVEAU – HVORFOR dette træningsforløb?). 2) MÅL: (TAKTISK/OPERATIONELT niveau – (HVAD) Konkrete målbare udbytter). 3)* Brug endelig tid på at beskrive, hvad deltagerne skal være i stand til efter træningsforløbet. 4) Beskriv ligeledes træningsformen (minimer/ UNDGÅ PowerPoint – gør så meget som muligt virkeligt – og hæld så meget som muligt over på deltagerne). *3) JO MERE TID DU INVESTERER I MÅL-BESKRIVELSER – JO MINDRE TID, VIL DU SKULLE BRUGE TIL SELVE UDVIKLINGEN AF KURSET. (ledertrænerkort må kopieres/ trykkes i oprindelig typografi og layout).

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page