Det får du

 

 

 • Etableret en træningsorganisation med opgavebeskrivelse for alle interessenter –
  fra lokalt til evt. globalt

 

Træning med feedback er et af ledelsens stærkeste værktøjer, der målrettet fører til:

 

 • en medarbejderdrevet træningsorganisation

 

 • forankring af en foruddefineret virksomhedskultur

 

 • op til 10% forbedring af arbejdsprocesserne, allerede under dokumenteringen

 

 • Skjult viden bringes til overfladen og blive ”allemandseje”

 

 • standardiserede arbejdsprocesser som en forudsætning, for at opnå yderligere forbedringer

 

 • bevarelse (forankring), af allerede opnåede forbedringer og accept hos medarbejderne, på de anderledes måder arbejdet ofte skal udføres på

 

TWI kan betragtes som en del af LEAN værktøjskassen og er i princippet meget enkelt – Det er ofte det enkle og let tilgængelige, der hurtigst optages af medarbejderne.

 

Med de rette værktøjer og støtte, vil din virksomhed hurtigt selv være i stand til at videreføre en effektiv og medarbejderdrevet træningsorganisation.

»En virksomhed skal drives med
baggrund i systemer og ikke skjult viden«
Amerikanerne benyttede Rosie the Riveter til at markedsføre TWI, der blev udviklet i USA under 2. verdenskrig.
 
TWI er et stærkt træningsprogram til dokumentation af arbejdsprocesser, 
deling af viden og forankring af forbedringer (nye måder at udføre arbejdet på)

Velkommen!

 

 

Sammen tilpasser vi et træningsprogram til din organisation, drevet af medarbejderne selv.


Vi kalder det 'Best Practice' og baserer læring, på filsofien fra Training Within Industry (TWI).

 

Gennem et tæt samarbejde med kunden, brænder jeg for at beskrive en træningsorganisation bestående af allerede tilknyttede medarbejdere.

 

Ydelserne baseres på filosofien i træningsprogrammet Training Within Industry (TWI), i erkendelse af at mennesker søger en forklaring om HVORFOR og at vidensdeling skal pågå over flere gange, med en opdeling af arbejdsprocesserne og anvendelse af flere læringsstile, da vi lærer på forskellige måder.

 
 • Her tilbyder jeg vidensdeling af 26 års erfaring, med levering af tilpassede træningsprogrammer
  (Train the Trainer) til alle mellemstore og store virksomheder inden for service, administration og industri, spændende fra en lang række kommuner, statsinstitutioner og industrivirksomheder.

 

 • De seneste 14 år med ansættelse hos Haldor Topsøe A/S, Frederikssund, hvor jeg i de sidste 6 år, har arbejdet med hovedopgaven at designe, tilpasse, træne og vidensdele TWI, fra lokalt til globalt, med ansættelse i LEAN afdelingen, hvor jeg har trænet hen ved 250 TWI-trænere, heraf 60 topchefer.

   

  Jeg er fleksibel og kommer stort set overalt!

Forinden min tilknytning til LEAN afdelingen, har jeg i samme virksomhed, tidligere udviklet et komplet "klasserums" undervisnings program, hvor jeg har undervist op til 50 instruktører, der efter templates, udviklede hen ved 3.000 siders undervisningsmateriale og underviste deres kolleger, med dokumenteret måling af udbyttet, gennem cost benefit analyse og elektronisk indlæringseffektmåling.
Det sidste år med 1.000 kursistdages undervisning.

 

TWI overtog dette træningsprogram

 • LinkedIn Social Icon