Training Within Industry (TWI)

TWI - træning indenfor industrien

Træning skal foregå i virksomheden – Det skal forgå der hvor opgaven skal gennemføres i det daglige – de skal være trygge i området ved at blive præsenteret for opgaven, over flere gange, med præferencer som at se, høre, føle, lugte og måske smage på produktet. Mennesker lærer med forskellige læringsstile.

 

TWI-træning gennemføres i arbejdstiden, baseres på stringent sidemandsoplæring (1:1) og er et enkelt træningsprogram, der har en stærk template til dokumentation af arbejdsprocesser (JOB-BREAKDOWN-SHEET (JBS), der for den menneskelige hjerne er psykologisk inddelt, hvorfor læring dermed tilegnes lettere.

 

Eleven skal efter træning er pågået, kunne præstere det indlærte for træneren, med at gentagelse af hvad træneren har sagt.
Det betyder, som noget af det stærkeste ved TWI, at træneren øjeblikkelig dels, kan se om eleven kan udføre opgaven og dernæst høre, om eleven også har forstået opgaven!

Sådan trænes der

Se film fra Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4Wfhv4B0f9Q
​»Problems in Supervision«

Netop det at træningen skal gennemløbes over flere gange, er med til eventuelt at fjerne en ”forforståelse” for hvordan en opgave skal udføres, eller at aflære eventuelle ”unoder” hos de ”gamle” medarbejdere, der også skal trænes efter den nye standard, i hvordan en opgave skal udføres.

 • Benyt lejligheden som leder, til at få dine budskaber ud

 

 • Få tingene gjort som du ønsker det, på det tidspunkt de skal gøres

 

 • Træn dine mellemledere, der igen træner deres medarbejdere

 

 • Fortæl dem hvordan du vil have det og oplev,
  en tilfredshed og et angement

Træningsstandarderne (JBS) ”tigger” om forbedring – Det er typisk nogle af de bedste medarbejdere der udvikler en JBS, der kan være til høring i et område med anmodning om forbedringsforslag. De udvalgte trænere, træner herefter deres kolleger efter den nye standard.

 

Selve TWI træningsprogrammet blev oprindelig udviklet i USA tilbage fra 2. verdenskrig, hvor amerikanerne var udsat for den udfordring, over tid, at skulle træne et antal mio. kvinder, der skulle på arbejdsmarkedet for første gang.

 

TWI er ikke kun for industrien!

TWI anvendes i stigende grad inden for service og administration og er også inden for disse områder, et stærkt træningsprogram til vidensdeling, dokumentation af arbejdsprocesser og opnåelse af standardisering.

 

Jeg tilbyder TWI, tilpasset din virksomheds kultur.

Som udgangspunkt baseres mine tilbud på at finde et hold medarbejdere blandt midten, hos de talenter en virksomhed allerede har og gennem vidensdeling af den lange række af værktøjer jeg har, ruste dem til selv at videreføre træningsprogrammer.

 

Jeg har ikke reduceret i de oprindelige TWI moduler – Tværtimod, er der ofte tillagt personlighedsudviklende emner, med bagrund i erfaring om hvad medarbejdere møder i virkeligheden. Derfor tilbyder jeg 16t., over nogle dage, da jeg har erfaring for, og "krydre" JI-modulet med personlighedsudviklende emner, som at ”kunne håndtere en utilpasset kollega” – Kropssprog, feedback og læringsstiltest m.m.

TWI har følgende standard moduler

TWI har et sæt standard træningsmoduler

 

 • JI - Job Instruction (træning i det at træne (train the trainer)

 

 • JR - Job Relations (træning i det at kunne lede – det vigtigste, - det at kunne ”træde i karakter”)

 

 • JM - Job Methods (en metode til at forbedre arbejdsprocesser)

 

 • JS - Job Safety (en metode til at indarbejde arbejdsmiljø og sikkerhed)

 

Hvert TWI standard modul er 2*5 timer

 

Jeg har "tilpasset" programmerne til virkeligheds-træning og virksomheders bestræbelser på fastholdelse af forbedringer

Procesforståelse (PF)

Giv dine medarbejdere en sammen-hængende forståelse af proces flow

 

Jeg har designet en PF template bygget op med TWI filosofien - HVAD / HVORDAN / HVORFOR

 

En PF giver medarbejderen et billede af hvor pgl. er i det sammenhængende flow og dermed en større tilfredshed,
der igen er med til at skabe rum for forbedringsforslag

 

Læring fra generalist til specialist

 • LinkedIn Social Icon