top of page

Prædikater


Søren Thrane 20-04-22


OM KOMMUNIKATION – AT TRÆNE EN KOLLEGA/ NY I JOB.

Vores evne til at kommunikere med andre (TRÆNE ANDRE), er bestemt af evnen til at bruge det samme repræsentationssystem som de bruger.


Ved repræsentationssystemer menes den måde, hvorpå vi i bevidstheden rubricerer og opbevare vores information. Husker du, eller forbinder du især noget til billeder, lyde (stemmer), følelser (røre ved) eller smag/lugte?


Principielt fordeler erindringen og den måde vi tænker på, sig på følgende fem sanser:

  • Synssansen – (det visuelle system)

  • Høresansen – (det auditive system)

  • Følesansen – (det kinæstetiske system)

  • Smags/lugtesansen – (det olfaktoriske system)

  • Derudover baserer vi megen information på logiske konstruktioner. I den udstrækning en person foretrækker dette, tales vi om en digital persontype.


Lyt og hør, at mennesker har forskellige, foretrukne valg af ord (prædikater), der i den her sammenhænge skal forstås, som ord der fortæller hvilke sans der er involveret når de tænker (skal lære).


Så evner du at spotte de ord – og bruge dem når du træner (viderebringer et budskab), så vil du hurtigere kunne trænge igennem.


Se eksempler, i ’fotoet’, på prædikater under hver sans:

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page