... jeg har prøvet det før

14 års erfaring indenfor industrien og tidligere 12 års erfaring, med implementering af store forandringsskabende træningsprogrammer, i samarbejde med beslutningstagere inden for store offentlige organisationer, spændende fra træning af 150 sygeplejersker, træning af en række kommuners og statsinstitutoners indstruktørhold, der efterfølgende skulle hjem og træne deres flere hundrede kolleger
efter de nytillærte kompetencer.

 

... senest 6 år med udvikling af TWI,
indefor industri og træning af  hen ved 250 medarbejder, heraf  60 topchefer - GLOBALT!

... mere baggrund
     »det handler alt sammen om mennesker«

Igennem 8 år, har jeg fået en uvurderlig arbejdsmarked- og uddannelsespolitisk baggrund som repræsentant i det tidligere statslige arbejdsmarkedsnævn, hvor jeg har været næstformand i forretningsudvalget, med repræsentanter fra alle arbejdsmarkedets parter,  Dansk Arbejdsgiverforening,
LO, samt repræsentanter fra primærkommuner og amtskommunen.

 

Endelig har jeg gennem 4 år været formand for uddannelse og erhvervsvejledning i det tidligere Frederiksborg Amt.

 

Jeg er foredragsholder og har holdt foredrag i en række forskellige emner om arbejdsmarkedspolitiske uddannelser, teknologisk udvikling inden for administration på sygehuse, kommuner, erhvervsråd  - og senest om TWI, for flere hundrede beslutningstagere fra store industrivirksomheder,
DI, DTU, MADE organisationen, erhvervsskole og tidligere undervisningsminister med arbejdsmarkedspolitisk følge,
med flere.

... jeg er god til at spotte hvad folk er gode til

Jeg har erfaring i at finde stærke samarbejdspartnere.

 

Fra tidligere lederstilling, har jeg udover fastansat personale haft op til 15 freelance konsulenter tilknyttet kursuscentret til salg ved specialopgaver, spændende fra personligheds og lederudviklingskurser til IT-kurser.

 

Gruppen har blandt andet bestået af erhvervspsykologer, ingeniører, dataloger og magistre og jeg har haft flere freelance konsulenter i gang hos kunder, samtidig med kursuscentrets fastlagte forløb.

Anbefaling til Søren Thrane

TWI hos Haldor Topsøe A/S

 

Søren Thrane har som træningskoordinator stået for implementeringen af TWI på Haldor Topsøe A/S' katalysatorfabrik
i Frederikssund. Fabrikken har 9 produktioner der arbejder i 5 skiftehold.

 

Søren Thrane har siden 2009 stået for at implementere TWI på skifteholdene, hvor alle ledere, holdledere og andre nøglepersoner
er blevet trænet i at træne og lave jobmetoder. Dette er fuldt implementeret, så al planlægning, metodebeskrivelse og udførelse
af træning foregår på skifteholdene efter Thranes metodik.

 

Søren har med stor ildhu fået etableret TWI, så det er blevet en del af kulturen på fabrikken. Efter indførelsen i produktionerne bragte han metoden videre til laboratorierne samt til smede og elektrikere med stor succes. Søren Thrane formåede også at få indarbejdet metodikken på andre sites i USA og Kina.

 

Resultatet af den indførte træningsmetodik har været stabiliserede processer, der opereres ensartet uanset hvilket skiftehold der arbejder samt større jobtilfredshed, da skifteholdene selv forestår træningen
af kolleger.

 

Jeg kan varmt anbefale Søren Thrane, hvis en produktionsvirksomhed ønsker at indføre en træningsmetode, da jeg har set den fungere
i praksis.

 

Ole Jacobsen

Tidl. Fabriksdirektør, Haldor Topsøe A/S

Anbefaling til Søren Thrane

TWI hos Haldor Topsøe A/S - Kina/Tianjin

 

Dear Soren 

I feel honored to share my feedback while working with you. 

I was impressed with the training Soren Thrane delivered both to me as an individual and to Haldor Topsoe Tianjin Plant. 

Soren was professional, interactive and inspiring. The logic of TWI especially targets to shop floor training and easy to implement in real business context. 

We use TWI for new shop floor employee's on-boarding and also while people are transferred to new position or are required to learn new techniques. 

The same time, this methodology gives trainers a clear and standard picture on how to conduct shop floor training. 

TWI is not only a tool but also a mind-set on efficient teaching and learning. 

Thanks 

Best Regards, 
Cissy Wang 
Head of HR China 

Haldor Topsoe Catalyst (Tianjin) Co., Ltd 

Anbefaling til Søren Thrane

Soren trained me and other managers at my facility on the TWI training methodology.

 

He is an excellent trainer and coach. After our initial training, Soren helped me set up a system to train others within my organization, develop TWI materials, and to organize those materials for each
of our departments.

 

Soren was not only a great instructor, but I enjoyed working with him.

 

I would recommend Soren to anyone looking to implement TWI
at their organization.

Troy Waters
Training Manager
Manufacturing Facility

Anbefaling til Søren Thrane

Anbefaling af Søren Thrane  i forhold til samarbejdet
med Modul Data

 

Jeg havde et rigtigt godt samarbejde med Søren Thrane i den periode han var leder af Modul Data i Hillerød, hvor jeg var freelance konsulent med undervisnings- og rådgivningsopgaver. Det strakte sig over 8 berigende år med mange spændende sparringsessioner og udvikling af forskellige forløb.

 

Søren har indsigt i forskellige discipliner og er en utrolig iderig person.  Han ser muligheder, hvor mange andre blot vil tilsidesætte ideerne som uladsiggørlige. Søren derimod tillader sig at lege forretningsmæssigt og målrettet med ideerne og lader dem åbenbare, hvilke reelle muligheder, der er, i forhold til en strategi og forretningsudvikling. Det er for mig en utrolig væsentlig egenskab, hvis man skal være nytænkende i forhold til løsninger.

 

Jeg værdsætter i høj grad, at Søren ikke er bange for at samarbejde, og at han forstår værdien af at bringe kompetencer og ideer sammen for at levere kvalitetsløsninger. Løsninger som er afstemt  kundens behov og giver merværdi.

 

13. maj 2016 - Chris Dejean, direktør, ledelses- og kommunikationsrådgiver og coach, InsightLEAD

Lidt om min baggrund

Efter 14 års ansættelse hos den førende forsknings- og katalysatorproduktionsvirksomhed, Haldor Topsøe A/S, Frederikssund har jeg 30. marts 2016 opsagt og fratrådt min gode stilling, hvor jeg senest har været konsulent i HR-afdelingen og forinden da, 6 år i LEAN afdelingen. De første ansættelses år, har jeg henholdsvis været tilknyttet direkte stabsfunktionen og indledningsvis 2 år i produktionen.

 

Inden ansættelse hos Topsøe, har jeg været leder, gennem 12 år af HK forbundets IT kursusvirksomhed, Modul Data, hvor jeg tiltrådte efter 5 år som konsulent i HK, med blandt andet teknologisk udvikling som specialeområde.

 

Jeg har en fortid som IT medarbejder i henholdsvis 7 år på Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk og 3 år i IT-afdelingen hos Burmaister & Wain i København. Endelig
har jeg været 4 år i flyvevåbenet med arbejde indenfor radarteknik.

 

Jeg er autodidakt og har igennem mange år som det væsentligste, gennemgået en lang række kursusprogrammer i personligheds, organisations- og lederudvikling, herunder flere ugers pædagogikum, Neuro Linkvistisk Programming (NLP), virksomheds, samfunds og nationaløkonomi m.m.

 

1:1 samtale -
 • medarbejder og leder

Nu ved du som leder præcis, hvad din medarbejder har fokus på

Du kan spotte, om det er mod ledelsens mål og visioner, eller det er ud i skoven?

Du kan animere medarbejderen til at holde "snuden i sporet"!

Du kan minimere risikoen for stress hos medarbejderen

Du kan give ledelsesstratetisk feedback!

De gode TWI historier
TWI er ført ud i linjen!

Hele konceptet er designet i tæt samarbejde med linjen og drives af medarbejdere fra linjen, der har andre primære jobopgaver.

Ingen stort TWI sekretariat.

Sæt en styregruppe, udarbejd en A3, udpeg et område hvor der er størst behov - gå igang og efter udbredelse, nøjes med en lille central koordineringsfunktion, der sikre at den bedste praksis kommer op til overfladen - VIDENSDELING!

Beredskabs-kommunikation
 • sådan kan det gøres med TWI!

Beredskabs-styrelsen lokalt, (brand og politi) underviser 9 TWI-trænere,
i håndtering af samtaleanlæg.


Trænerne udvikler efterfølgende TWI træningsstandarder på:

 1. start/stop af samtaleanlæg

 2. håndtering af anlæg

 3. taleform/sprog i anlæg

Efter kurset, træner de hinanden og går herefter til deres afdelinger og træner 100 teamledere/beredskabs-vagter, 1:1 i arbejdstiden!

Sådan udøves beredskab
ved ulykke
 • alt kan dokumenteres i TWI!

... lige fra iklædning af værnemidler, herunder anvendelse af kompliceret røgdykkerudstyr samt 1. hjælp, med anvendelse hjertestarter!

til 

lukning af ventiler der sikrer, at der ikke kommer utilsigtet væsker i grundvand

Dokumentationen skal gøres i TWI- træningsstandarder, der er kendt af organisationen i forvejen

Fejl-database i XL,
 • udarbejdes af reparatører og 
  TWI-trænes til operatører

Endelig er der sket en vidensdeling fra de "gamle" til de nyansatte reparatører.

De har fælles dokumenteret al den "skjulte" viden på brun papir og senere, inddateret i en simpel XL/DB.

Operatørerne skal TWI-trænes i håndteringen af DB og i, hvem må udføre HVAD-HVORDAN-HVORFOR og HVORNÅR!

Kaffemaskine-rengøring
 • arbejdsprocessen "TWI"-filmes!

30 kaffemaskiner på en hel fabrik -
Det alene, er jo et fuldtidsjob!

TWI JOB-BREAKDOWN-SHEET, danner grundlag som henholdsvis:

 • drejebog

 • ... og manuskript

Stor tidsbesparelse - bedre rengøring!

Inspirationen til træningsfilmen er fra DOGMEREGLERNE:

 • det skal være med håndholdt mobiltelefon

 • det skal være på åstedet

 • ingen fremmed lyd/lys

Det er jo ren "GO GEMBA"!

Smede, elektrikere og laboranter,
TWI-træner, operatørerne

Stor gevinst - Faggrænserne er åbnet - De faglærte er TWI-trænere og træner en række "talentoperatører"
i opgaver, der er mellem en almindelig operatør og ind i de faglærtes områder.

Spar tilkald og lad operatørerne få større helheds-arbejdsprocesser!

Fejlmelding på anlæg
 • TWI standard for ovelevering -
  fra operatør til reparatør
 • Spar en masse tid i forberedelse til ovelevering

 • Få en større tilfredshed og undgå splid, medarbejder- grupperne imellem

 • Få TWI-standardiseret/trænet overlevering, fra operatør til reparatør og ikke mindst tilbage igen

 • Undgå værste scenarie - operatør holder pause, kommer tilbage og reparatører har forladt, uden at forklare HVAD?

Dokumenter den kultur du ønsker!
 • TWI er taknemmelig til at træne din kultur

... en leder sagde:

 • jeg ønsker ikke chefer

 • jeg ønsker trænere!

Enkelt - dokumenter den virksomhedkultur du ønsker,
i en TWI-standard og træn dine ledere, der igen træner deres mellemledere, der igen træner
deres teamledere, der igen træner deres holdmedarbejdere.

... og det foregår altsammen
i arbejdstiden!

 • LinkedIn Social Icon